Водните дупки

Пещера „Водните дупки” се намира в невероятно красивия резерват „Северен Джендем”. Отстои на около час – час и половина от хижа Плевен и е дестинация, която не бива да пропускате. Една от многото прекрасни природни богатства на Централен Балкан е разположена в подножието на скалния масив Белите дупки, под връх Ботев. Достъпът до пещерата е сравнително лесен. Има маркирана пътека от хижа Плевен или от паркинга на м. Мазането.

Преходът преминава през красиви горски масиви в резервата и по цялото си протежение е осеян с неповторими гледки. Теренът е относително лек и ненатоварващ, а преживяването е запомнящо се. Маршрутът е подходящ както през летните месеци, така и през по-студените, когато има снежна покривка.

Водните дупки са проучени началото на 60-те години, а детайлно проучени и картирани – 20 години по-късно. Днес пещерата е изкусителна туристическа дестинация за планинари, алпинисти и всички любители на природата.

Намира се на 1 400 м.н.в. Има два входа, които са разположени близо един над друг. Горният е сух, а от долният тече подземен поток. И от двете места се достига до сифон, преминавайки през няколко интересни галерии. Ако не сте подготвени за гмуркане, разходката от единия вход до другия е около половин час. Пещерата не е електрифицирана и урбанизирана, но със здрави обувки, подходящо облекло и челник е изключително приятно изживяване.

Водните дупки са се образували в в триаски варовици, температурата на подземната река е около 5 оС. Общата дължина на пещерата е малко над 800 метра. Богата на обитатели – троглобионтни бръмбари и псевдоскорпиони, някои видове ручейници и дневни пеперуди и 17 вида прилепи, най-значими от които са световно застрашените пещерен дългокрил, голям нощник, голям, южен и малък подковонос, трицветен нощник, широкоух прилеп, бехщайнов нощник.