Голям Северно-Джендемски водопад

Друга притегателна дестинация за любителите на леденото катерене е Големия водопад на Северен Джендем. Достъпът е труден, а местността – лавиноопасен. За достигането до водопада се изискват сериозни алпинистки умения. Най безопасно е през заслон Ботев – там вероятността от свличането на лавини и най-малка. При определени условия може да бъде достигнат през улея след водните дупки, но това е препоръчително само когато няма снежна покривка.

За по-начинаещите катерачи и ентусиасти в района има още над 40 водопада, част от които с височина до 80 метра. Целият резерват е осеян с множество природни богатства, представляващи интерес и за алпинисти и за планинари – много скални отвеси, стръмни сипеи, своеобразни водопади и пръскала, красива природа.

От терасата на хижа Плевен се виждат много от тях, падащи по улеите на скалистите масиви на Северен Джендем.

Ако искате да опитате отблизо тръпката на високопланинските водопади – южният склон на връх Ботев разкрива величествена феерия от водни каскади. Там се простира природния биорезерват Южен Джендем, на територията на който се леят още близо 50 пръскала. Това са едни от най-труднодостъпните водопади в България и същевременно едни от най-красивите. На територията на резервата се намира и най-големият водопад на Балканския полуостров – Райското пръскало.