Стара планина

Най-дългата планинска верига в България се простира на територията на страната ни от Белоградчишкия проход на запад до нос Емине на Черно море в най-източната си точка. Тя е чат от Алпо-Хималайската планинска система – Балканиди. Най-високата и точка е връх Ботев (2 376 м.н.в.). На територията на Стара планина се наблюдават едни от най-пленяващите пейзажи, невероятни скални феномени, чудни водопади и величествени природни дадености. Има над 80 хижи. Добре-изградената материална база и изключителните природни богатства превръщат планината в незаменимо място за отдих и туризъм. В землището са обособени много природни паркове, защитени местности и един национален парк.

Национален парк Централен Балкан

Национален парк Централен Балкан е сред най-ценните и най-големи европейски защитени територии. Създаден е през 1991 г., за да съхрани в полза на обществото неповторимата природа на Средна Стара планина и свързаните с нея традиции и поминък. Опазва първични местообитания на редки и застрашени видове и съобщества, саморегулиращи се екосистеми с изключително биологично разнообразие от световно значение за науката и културата.

Паркът е разположен в централните части на Балкана, на площ от 716 км2. На територията му се простират девет резервата, старопланинският първенец – връх Ботев и единствения по рода си скален комплекс с вековни гори, стени, пропасти и мощен скален пояс – Джендемите, най-високия на Балканския полуостров водопад – Райското пръскало, уникалната за България система от Ждрела и каньони.

Обявен за Орнитологично важно място заради уникалната си и богата природа и фауна. Балканът е привлекателно място и за туристите. Информация на входовете в парка и резерватите запознава посетителите със защитената територия и с правилата за поведение, необходими за приятно и безопасно пребиваване в нея. В услуга на туристите са 470 км маркирани и добре поддържани маршрута, за отмора и възстановяване са изградени чешми,места за краткотраен отдих, бивакуване, палене на огън, погледни площадки.